HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Hay goi theo so de lien he
Mac logo
Tương tự như sử dụng Boot Camp để cài đặt Vista, XP trên máy Mac của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn từng bước cài đặt Microsoft Windows 7 trên máy Mac Intel (chạy OS 10,5 hoặc mới hơn), sử dụng Boot Camp. Lưu ý: nếu bạn không muốn khởi động kép OS X và Windows 7, bạn có thể cài đặt Windows 7 trong một môi trường ảo bằng cách sử dụng Parallels Desktop hạn chế của cách này là Windows 7 chạy rất chậm.
Window - Mac
Các giải pháp để khắc phục sound card không làm việc trong Windows 7.
Boot Camp
How to install the Boot Camp 3.1 update
Điều này rất đơn giản hướng dẫn sẽ cho bạn thấy làm thế nào để cài đặt 3,1 Boot Camp Update trong Windows.
Mac OS X - Win XP
BootCamp cho phép bạn chọn hệ điều hành mặc định khi máy khởi động vào. Hoặc vừa bất máy lên bạn nhấn phím Alt/Option trên bàn phím để chọn hệ điều hành mà mình muốn máy chạy. Để chọn hệ điều hành mặc định cho máy ta làm như sau:
QR Code Sơ đồ phím máy Apple trên Windows
Với bảng sơ đồ này, bạn có thể biết được các phím trên bàn phí Apple tương ứng với phím nào trên bàn phím Windows khi chạy Windows.
Gõ bỏ Windows trên máy MAC
Để xoá bỏ một bộ Windows đã cài lên máy MAC để cài lại bộ khác hoặc không dùng Windows nữa ta chỉ cần vào OSX vào Applications vào Ultility chọn BootCamp Assistant và chọn "Restore startup disk to single volume". Sau khi làm bước này thì sẽ không còn một dấu hiệu nào của Windows trên MAC, bạn nhớ sao lưu các tài liệu, ứng dụng quan trọng lại trước khi làm bước này.
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn