Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he

Pin Battery Laptop HP COMPAQ Presario CQ32 CQ42 CQ43 CQ56 CQ62 CQ62z CQ630 CQ72 G42 G62 G72 Envy17 dv3-4000 DV5-2000 DV7-4000 DM4-1000

Dùng thay thế cho các loại máy Laptop HP COMPAQ Presario CQ32 CQ42 CQ43 CQ56 CQ62 CQ62z CQ630 CQ72 G42 G62 G72 Envy17 dv3-4000 DV5-2000 DV7-4000 DM4-1000 series
Giá bán: 260.000 VNĐ
Chọn phương thức thanh toán mua sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến:
Google Twitter
Compatible with:
HP COMPAQ

586006-321 586006-361 586006-741 586028-341 588178-141 588178-541 593553-001 593554-001 HP MU06 HP MU09 HSTNN-CBOW HSTNN-CBOX HSTNN-CBOX(U) HSTNN-DB0Q HSTNN-F01C HSTNN-F02C HSTNN-I78C HSTNN-I79C HSTNN-I81C HSTNN-I83C HSTNN-I84C HSTNN-IB0N HSTNN-IB0X HSTNN-IB1E HSTNN-OB0X HSTNN-OB0Y HSTNN-Q47C HSTNN-Q49C HSTNN-Q50C HSTNN-Q51C HSTNN-Q60C HSTNN-Q61C HSTNN-Q62C HSTNN-Q63C HSTNN-Q64C HSTNN-UB1E HSTNN-UBOX HSTNN-YB0X NBP6A174 NBP6A174B1 NBP6A175 NBP6A175B1 WD548AA WD548AA#ABB WD549AA WD549AA#ABB

HP COMPAQ
Compaq Presario CQ32 Series
Compaq Presario CQ32-100 Presario CQ32-101TX Presario CQ32-105TX Presario CQ32-106TX Presario CQ32-107TX Presario CQ32-108TX Presario CQ32-109TX Presario CQ32-110TX Presario CQ32-111TX

Compaq Presario CQ42 Series
Compaq Presario CQ42-100 Presario CQ42-102TU Presario CQ42-103TU Presario CQ42-105TU Presario CQ42-106TU Presario CQ42-108TU Presario CQ42-109TU Presario CQ42-111TU Presario CQ42-115TU Presario CQ42-116TU Presario CQ42-117TU Presario CQ42-118TU Presario CQ42-119TU Presario CQ42-121LA Presario CQ42-122LA Presario CQ42-123LA Presario CQ42-124LA Presario CQ42-125LA Presario CQ42-125TU Presario CQ42-126LA Presario CQ42-126TU Presario CQ42-130TU Presario CQ42-131TU Presario CQ42-132TU Presario CQ42-133TU Presario CQ42-134TU Presario CQ42-135TU Presario CQ42-136TU Presario CQ42-137TU Presario CQ42-138TU Presario CQ42-139TU Presario CQ42-140TU Presario CQ42-151TX Presario CQ42-152TU Presario CQ42-152TX Presario CQ42-153TX Presario CQ42-154TX Presario CQ42-158TX Presario CQ42-160TU Presario CQ42-160TX Presario CQ42-163TX Presario CQ42-165TX Presario CQ42-166TX Presario CQ42-167TU Presario CQ42-167TX Presario CQ42-168TU Presario CQ42-169TU Presario CQ42-170TX Presario CQ42-171TX Presario CQ42-173TU Presario CQ42-173TX Presario CQ42-174TX Presario CQ42-175TX Presario CQ42-176TU Presario CQ42-176TX Presario CQ42-177TX Presario CQ42-179TX Presario CQ42-181TX Presario CQ42-182TX Presario CQ42-185TX Presario CQ42-186TX Presario CQ42-187TX Presario CQ42-188TX Presario CQ42-189TX Presario CQ42-193TX Presario CQ42-194TX Presario CQ42-195TX Presario CQ42-200 Presario CQ42-200LA Presario CQ42-201AU Presario CQ42-201AX Presario CQ42-201TU Presario CQ42-203AU Presario CQ42-203LA Presario CQ42-205AU Presario CQ42-205AX Presario CQ42-205LA Presario CQ42-206AX Presario CQ42-207LA Presario CQ42-207TU Presario CQ42-210AU Presario CQ42-211BR Presario CQ42-212BR Presario CQ42-213BR Presario CQ42-215TU Presario CQ42-216TU Presario CQ42-218AX Presario CQ42-219AX Presario CQ42-219TU Presario CQ42-220AX Presario CQ42-221AX Presario CQ42-222AX Presario CQ42-223AX Presario CQ42-224AX Presario CQ42-224TU Presario CQ42-225AX Presario CQ42-225TU Presario CQ42-227AX Presario CQ42-227TU Presario CQ42-228TU Presario CQ42-232TU Presario CQ42-251TU Presario CQ42-251TX Presario CQ42-252TX Presario CQ42-253VX Presario CQ42-254TU Presario CQ42-254TX Presario CQ42-255TX Presario CQ42-256TX Presario CQ42-257TU Presario CQ42-257TX Presario CQ42-258TU Presario CQ42-263TU Presario CQ42-266TU Presario CQ42-268TU Presario CQ42-268TX Presario CQ42-269TX Presario CQ42-270TU Presario CQ42-271TU Presario CQ42-272TU Presario CQ42-273TU Presario CQ42-273TX Presario CQ42-274TU Presario CQ42-275TU Presario CQ42-275TX Presario CQ42-276TX Presario CQ42-278TX Presario CQ42-279TX Presario CQ42-280TX Presario CQ42-283TX Presario CQ42-284TX Presario CQ42-285TX Presario CQ42-286TX Presario CQ42-287TX Presario CQ42-289TX Presario CQ42-290TX Presario CQ42-291TX Presario CQ42-294TX Presario CQ42-295TX Presario CQ42-298TX Presario CQ42-299TX

Compaq Presario CQ62 Series
Compaq Presario CQ62-100 Presario CQ62-101TX Presario CQ62-102TX Presario CQ62-103TU Presario CQ62-104TU Presario CQ62-105TU Presario CQ62-105TX Presario CQ62-106TU Presario CQ62-108TU Presario CQ62-108TX Presario CQ62-109TU Presario CQ62-109TX Presario CQ62-110TU Presario CQ62-111TU Presario CQ62-111TX Presario CQ62-112TU Presario CQ62-112TX Presario CQ62-113TU Presario CQ62-113TX Presario CQ62-114TX Presario CQ62-115TX Presario CQ62-116TU

Compaq Presario CQ62-200 Series
Compaq Presario CQ62-200CA Presario CQ62-200SD Presario CQ62-200SG Presario CQ62-200SJ Presario CQ62-200SK Presario CQ62-200SL Presario CQ62-200SM Presario CQ62-200SO Presario CQ62-200SQ Presario CQ62-200SY Presario CQ62-201AU Presario CQ62-201AX Presario CQ62-201SO Presario CQ62-201TU Presario CQ62-202AU Presario CQ62-202SO Presario CQ62-202TU Presario CQ62-203AU Presario CQ62-203AX Presario CQ62-203SZ Presario CQ62-203TU Presario CQ62-204AX Presario CQ62-205SO Presario CQ62-205SR Presario CQ62-205SY Presario CQ62-206SO Presario CQ62-206TU Presario CQ62-207SO Presario CQ62-207TU Presario CQ62-208SO Presario CQ62-209SO Presario CQ62-209WM Presario CQ62-210AX Presario CQ62-210EB Presario CQ62-210EC Presario CQ62-210EI Presario CQ62-210EM Presario CQ62-210SA Presario CQ62-210SD Presario CQ62-210SP Presario CQ62-210SQ Presario CQ62-210SW Presario CQ62-210SY Presario CQ62-210TU Presario CQ62-210US Presario CQ62-211AX Presario CQ62-211HE Presario CQ62-212AX Presario CQ62-212TU Presario CQ62-213NR Presario CQ62-214AX Presario CQ62-214NR Presario CQ62-214TU Presario CQ62-215AX Presario CQ62-215DX Presario CQ62-215ER Presario CQ62-215NR Presario CQ62-215SA Presario CQ62-215SZ Presario CQ62-215TU Presario CQ62-217CA Presario CQ62-217EZ Presario CQ62-219TU Presario CQ62-219WM Presario CQ62-220EA Presario CQ62-220EC Presario CQ62-220EM Presario CQ62-220ER Presario CQ62-220EV Presario CQ62-220SA Presario CQ62-220SI Presario CQ62-220SV Presario CQ62-220TU Presario CQ62-220US Presario CQ62-221SA Presario CQ62-223TU Presario CQ62-225ER Presario CQ62-225NR Presario CQ62-225SA Presario CQ62-228DX Presario CQ62-230EA Presario CQ62-230EI Presario CQ62-230ER Presario CQ62-230SA Presario CQ62-231NR Presario CQ62-235EM Presario CQ62-235EP Presario CQ62-235SA Presario CQ62-235SF Presario CQ62-235ST Presario CQ62-237EF Presario CQ62-237SF Presario CQ62-238DX Presario CQ62-239SF Presario CQ62-240EV Presario CQ62-240SF Presario CQ62-240SV Presario CQ62-251TU Presario CQ62-251TX Presario CQ62-252TX Presario CQ62-255TU Presario CQ62-257TX Presario CQ62-258TU Presario CQ62-259TU Presario CQ62-259TX Presario CQ62-262TU Presario CQ62-264TX Presario CQ62-271TX Presario CQ62-272TX Presario CQ62-273TX Presario CQ62-274TX Presario CQ62-277TX

Compaq Presario CQ62-a00 Series
Compaq Presario CQ62-a01SG Presario CQ62-a01SV Presario CQ62-a02SG Presario CQ62-a03SG Presario CQ62-a10EA Presario CQ62-a10ER Presario CQ62-a10SA Presario CQ62-a10SB Presario CQ62-a10SD Presario CQ62-a10SM Presario CQ62-a10SO Presario CQ62-a10SQ Presario CQ62-a10SY Presario CQ62-a11SO Presario CQ62-a15SR Presario CQ62-a20EC Presario CQ62-a20ER Presario CQ62-a20SM Presario CQ62-a20SS Presario CQ62-a25ER Presario CQ62-a25SA Presario CQ62-a30EC Presario CQ62-a36SF Presario CQ62-a50SH Presario CQ62-a60SH Presario CQ62-a65SA

Compaq Presario CQ62z-200

Compaq Presario CQ72 CQ56 Series

HP Envy 17 Series
HP Envy 17-1000 Envy 17-1001tx Envy 17-1001xx Envy 17-1002tx Envy 17-1003tx Envy 17-1003xx Envy 17-1004tx Envy 17-1006tx Envy 17-1007tx Envy 17-1008tx Envy 17-1009tx Envy 17-1010el Envy 17-1010ew Envy 17-1010NR Envy 17-1010tx Envy 17-1011nr Envy 17-1011tx Envy 17-1012nr Envy 17-1013tx Envy 17-1017tx Envy 17-1018tx Envy 17-1020el Envy 17-1050ea Envy 17-1050eb Envy 17-1050ef Envy 17-1050ep Envy 17-1050es Envy 17-1080eo Envy 17-1085eo Envy 17-1090ca Envy 17-1090eo Envy 17-1090ez

HP Envy 17t-1000 Series
HP G42 G62 G72 Series

HP Pavilion dm4-1000 Series
HP Pavilion dm4-1001tu Pavilion dm4-1001tx Pavilion dm4-1002tu Pavilion dm4-1002tx Pavilion dm4-1004tu Pavilion dm4-1004xx Pavilion dm4-1006tu Pavilion dm4-1006tx Pavilion dm4-1008tu Pavilion dm4-1008tx Pavilion dm4-1009tx Pavilion dm4-1010eg Pavilion dm4-1010tx Pavilion dm4-1012tx Pavilion dm4-1013tx Pavilion dm4-1014tx Pavilion dm4-1016tx Pavilion dm4-1017tx Pavilion dm4-1018tx Pavilion dm4-1019tx Pavilion dm4-1020tx Pavilion dm4-1021tx Pavilion dm4-1022tx Pavilion dm4-1023tx Pavilion dm4-1024tx Pavilion dm4-1027tx Pavilion dm4-1028tx Pavilion dm4-1029tx Pavilion dm4-1030ez Pavilion dm4-1030tx Pavilion dm4-1031tx Pavilion dm4-1050ca Pavilion dm4-1050ea Pavilion dm4-1050et Pavilion dm4-1050so Pavilion dm4-1050ss Pavilion dm4-1060ea Pavilion dm4-1060ee Pavilion dm4-1060sf Pavilion dm4-1060ss Pavilion dm4-1060us Pavilion dm4-1062nr Pavilion dm4-1063cl Pavilion dm4-1063he Pavilion dm4-1065dx Pavilion dm4-1070ee Pavilion dm4-1070ef Pavilion dm4-1070sf Pavilion dm4-1080ee Pavilion dm4-1090ee Pavilion dm4-1090la Pavilion Dm4-1160us

HP Pavilion Dm4t-1000 Series
HP Pavilion Dm4t-1100 Series

HP Pavilion DV3-4000 Series
HP Pavilion dv3-4000sb Pavilion dv3-4002tx Pavilion dv3-4003tx Pavilion dv3-4004tx Pavilion dv3-4005tx Pavilion dv3-4006tx Pavilion dv3-4007tx Pavilion dv3-4010em Pavilion dv3-4010sg Pavilion dv3-4010sl Pavilion dv3-4010tx Pavilion dv3-4016tx Pavilion dv3-4019tx Pavilion dv3-4020sp Pavilion dv3-4020tx Pavilion dv3-4025er Pavilion dv3-4026tx Pavilion dv3-4027tx Pavilion dv3-4028tx Pavilion dv3-4029tx Pavilion dv3-4030er Pavilion dv3-4030tx Pavilion dv3-4031tx Pavilion dv3-4034tx Pavilion dv3-4035tx Pavilion dv3-4036tx Pavilion dv3-4037ee Pavilion dv3-4038ee Pavilion dv3-4038tx Pavilion dv3-4039tx Pavilion dv3-4040eo Pavilion dv3-4042tx Pavilion dv3-4043tx Pavilion dv3-4044tx Pavilion dv3-4045eo Pavilion dv3-4045tx Pavilion dv3-4046tx Pavilion dv3-4047tx Pavilion dv3-4048tx Pavilion dv3-4049tx Pavilion dv3-4050ea
Pavilion dv3-4050ecPavilion dv3-4050eo Pavilion dv3-4050et Pavilion dv3-4050ez Pavilion dv3-4050sp Pavilion dv3-4050ss Pavilion dv3-4051tx Pavilion dv3-4052tx Pavilion dv3-4053tx Pavilion dv3-4054tx Pavilion dv3-4060ee Pavilion dv3-4060eo Pavilion dv3-4060es Pavilion dv3-4061ee Pavilion dv3-4070ee Pavilion dv3-4070ss Pavilion dv3-4071ee

HP Pavilion DV5-2000 Series
HP Pavilion dv5-2008ca Pavilion dv5-2028ca Pavilion dv5-2032la Pavilion dv5-2034la Pavilion dv5-2035dx Pavilion dv5-2035la Pavilion dv5-2037la Pavilion dv5-2038la Pavilion dv5-2040ca Pavilion dv5-2043la Pavilion dv5-2045dx Pavilion dv5-2045la Pavilion dv5-2046la Pavilion dv5-2047ca Pavilion dv5-2048la Pavilion dv5-2050ca Pavilion dv5-2051xx Pavilion dv5-2070us Pavilion dv5-2072nr Pavilion dv5-2073nr Pavilion Dv5-2074dx Pavilion dv5-2077cl

HP Pavilion DV5t-2000 Series

HP Pavilion DV6-3000 Series
HP Pavilion dv6-3000sb Pavilion dv6-3001ax Pavilion dv6-3001tu Pavilion dv6-3001tx Pavilion dv6-3001xx Pavilion dv6-3002tu Pavilion dv6-3002xx Pavilion dv6-3003xx Pavilion dv6-3004ax Pavilion dv6-3004tu Pavilion dv6-3004tx Pavilion dv6-3005et Pavilion dv6-3005tu Pavilion dv6-3005tx Pavilion dv6-3006AX Pavilion dv6-3006tu Pavilion dv6-3006tx Pavilion dv6-3007ax Pavilion dv6-3008et Pavilion dv6-3008tx Pavilion dv6-3009ax Pavilion dv6-3010ax Pavilion dv6-3010ej Pavilion dv6-3010el Pavilion dv6-3010et Pavilion dv6-3010ez Pavilion dv6-3010sg Pavilion dv6-3010us Pavilion dv6-3011el Pavilion dv6-3011SD Pavilion dv6-3011tx Pavilion dv6-3012eg Pavilion dv6-3012tx Pavilion dv6-3013cl Pavilion dv6-3013sl Pavilion dv6-3013tx Pavilion dv6-3014sl Pavilion dv6-3014tx Pavilion dv6-3015tx Pavilion dv6-3016ez Pavilion dv6-3017tx Pavilion dv6-3018sl Pavilion dv6-3019sl Pavilion dv6-3019tx Pavilion dv6-3019wm Pavilion dv6-3020ee Pavilion dv6-3020er Pavilion dv6-3020sp Pavilion dv6-3020tx Pavilion dv6-3020us Pavilion dv6-3021ee Pavilion dv6-3021sl Pavilion dv6-3021tx Pavilion dv6-3022ee Pavilion dv6-3022tx Pavilion dv6-3023tx Pavilion dv6-3024tx Pavilion dv6-3025dx Pavilion dv6-3025sz Pavilion dv6-3027tx Pavilion dv6-3028st Pavilion dv6-3029sz Pavilion dv6-3030ee Pavilion dv6-3030ej Pavilion DV6-3030er Pavilion dv6-3030ew Pavilion dv6-3030sy Pavilion dv6-3030tx Pavilion dv6-3030us Pavilion dv6-3031ee Pavilion dv6-3031tx Pavilion dv6-3032ee Pavilion dv6-3032tx Pavilion dv6-3033HE Pavilion dv6-3033tx Pavilion dv6-3034ca Pavilion dv6-3034sl Pavilion dv6-3034tx Pavilion dv6-3035tx Pavilion dv6-3037ca Pavilion dv6-3037sb Pavilion dv6-3037tx Pavilion dv6-3040ca Pavilion dv6-3040er Pavilion dv6-3040es Pavilion dv6-3040ez Pavilion dv6-3040sd Pavilion dv6-3040sl Pavilion dv6-3040us Pavilion dv6-3041sl Pavilion dv6-3041tx Pavilion dv6-3042sl Pavilion dv6-3042tx Pavilion dv6-3043tx Pavilion dv6-3046ee Pavilion dv6-3048ee Pavilion dv6-3050caPavilion dv6-3050sg Pavilion dv6-3050us Pavilion dv6-3051sg Pavilion dv6-3051xx Pavilion dv6-3052ee Pavilion dv6-3052tx Pavilion dv6-3053eg Pavilion dv6-3054ez Pavilion dv6-3055eg Pavilion dv6-3055et Pavilion dv6-3056ez Pavilion dv6-3060ee Pavilion dv6-3060ej Pavilion dv6-3060es Pavilion dv6-3060ez Pavilion dv6-3061ee Pavilion dv6-3063ee Pavilion dv6-3077la Pavilion dv6-3080er Pavilion dv6-3088la Pavilion dv6-3090ca

HP Pavilion DV7-4000 Series
HP Pavilion dv7-4000eh Pavilion dv7-4000sb Pavilion dv7-4001tx Pavilion dv7-4002tx Pavilion dv7-4003tx Pavilion dv7-4003xx Pavilion dv7-4004ez Pavilion dv7-4004tx Pavilion dv7-4005so Pavilion dv7-4005sw Pavilion dv7-4006so Pavilion dv7-4007eo Pavilion dv7-4007tx Pavilion dv7-4008ca Pavilion dv7-4008tx Pavilion dv7-4009tx Pavilion dv7-4010em Pavilion dv7-4010ev Pavilion dv7-4010sd Pavilion dv7-4010sg Pavilion dv7-4010sl Pavilion dv7-4010so Pavilion dv7-4010sv Pavilion dv7-4010sw Pavilion dv7-4010tx Pavilion dv7-4011eg Pavilion dv7-4011el Pavilion dv7-4011so Pavilion dv7-4012eg Pavilion dv7-4012tx Pavilion dv7-4013eg Pavilion dv7-4013el Pavilion dv7-4013so Pavilion dv7-4013tx Pavilion dv7-4014eo Pavilion dv7-4015ew Pavilion dv7-4015ez Pavilion dv7-4015sa Pavilion dv7-4015sl Pavilion dv7-4015ss Pavilion dv7-4017ez Pavilion dv7-4020ec Pavilion dv7-4020em Pavilion dv7-4020es Pavilion dv7-4020ew Pavilion dv7-4020sa Pavilion dv7-4020sd Pavilion dv7-4020tx Pavilion dv7-4021so Pavilion dv7-4021tx Pavilion dv7-4022ez Pavilion dv7-4022so Pavilion dv7-4022tx Pavilion dv7-4023so Pavilion dv7-4024tx Pavilion dv7-4025eo Pavilion dv7-4025ew Pavilion dv7-4025ss Pavilion dv7-4025tx Pavilion dv7-4026eo Pavilion dv7-4026tx Pavilion dv7-4027so Pavilion dv7-4027tx Pavilion dv7-4028eo Pavilion dv7-4030ed Pavilion dv7-4030em Pavilion dv7-4030er Pavilion dv7-4030ew Pavilion dv7-4030ss Pavilion dv7-4031sd Pavilion dv7-4032eo Pavilion dv7-4035sa Pavilion dv7-4035so Pavilion dv7-4038ca Pavilion dv7-4040ed Pavilion dv7-4040sa Pavilion dv7-4040sb Pavilion dv7-4040sf Pavilion dv7-4040sp Pavilion dv7-4040ss Pavilion dv7-4045ea Pavilion dv7-4045er Pavilion dv7-4050ea Pavilion dv7-4050eb Pavilion dv7-4050ec Pavilion dv7-4050ed Pavilion dv7-4050ei Pavilion dv7-4050em Pavilion dv7-4050eo Pavilion dv7-4050er Pavilion dv7-4050ez Pavilion dv7-4050sg Pavilion dv7-4050sy Pavilion dv7-4051nr Pavilion dv7-4051sg Pavilion dv7-4052sg Pavilion dv7-4053cl Pavilion dv7-4053eg Pavilion dv7-4054ca Pavilion dv7-4054eg Pavilion dv7-4055sf Pavilion dv7-4055sg Pavilion dv7-4057sf Pavilion dv7-4058ca Pavilion dv7-4060eb Pavilion dv7-4060em Pavilion dv7-4060si Pavilion dv7-4060us Pavilion dv7-4061nr Pavilion dv7-4065dx Pavilion dv7-4065ez Pavilion dv7-4065sf Pavilion dv7-4066sf Pavilion dv7-4069wm Pavilion dv7-4070eb Pavilion dv7-4070eo Pavilion dv7-4070er Pavilion dv7-4070ez Pavilion dv7-4070sf Pavilion dv7-4070us Pavilion dv7-4071nr Pavilion dv7-4073ca Pavilion dv7-4073nr Pavilion dv7-4074ca Pavilion dv7-4075sf Pavilion dv7-4077cl Pavilion dv7-4078ca Pavilion dv7-4080er Pavilion dv7-4080ss Pavilion dv7-4080us Pavilion dv7-4085es Pavilion dv7-4085sf Pavilion dv7-4087cl Pavilion dv7-4090ca Pavilion dv7-4090eb Pavilion dv7-4090ef Pavilion dv7-4090es Pavilion dv7-4090sf Pavilion dv7-4091sf
HP Pavilion DV7t-4000 Series
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá có thể thỏa thuận liền hệ 0912274496 hoặc 012345 58 666 khi mua số lượng

Sản phẩm cùng loại:

Pin HP 15-ac145tu
PN: HS03 HS04 807956-001 807957-001 807611-131 807611-141 807611-421 807611-831 807612-131 807612-141 807612-421 807612-831 HSTNN-LB6V HS04041-CL HSTNN-LB6U HS03031-CL. Pin Zin giá cao hơn
270.000 VND
Pin HP EliteBook Folio 1040 g1
Pin laptop HP EliteBook Folio 1020 g1 1040 g1 1040 g2 PN: :BR04XL BO04XL 760505-005 765605-005 HSTNN-DB6M HSTNN-I26C HSTNN-I28C 7.6V,36Wh
690.000 VND
Pin HP X360 15-BL002XX
Pin HP x360 15-b 15-bl000 15-bl000na 15-bl000ng 15-bl001na 15-bl001ng 15-bl002xx 15-bl030ng 15-bl031ng 15-bl050na 15-bl050sa 15-bl051na 15-bl051sa 15-bl075nr 15t-bl100 Z6K96EA Z6K97EA Z6K99EA Z6L00EA Z6L01EA Z6L02EA 9.2WH 11.55V
1.200.000 VND
Pin HP ProBook 440 G0
Pin HP ProBook 440 G0 450 G0 455 G1 470 G0 440 445 455 470 445 G0 455 G0 440 G1 445 G1 450 G1 470 G1 PN: FP06 FP09 47WH
600.000 VND
Pin HP Envy 4-1101TU
PIn 3400mAh 4 cells PN tương tích: 681879-121681879-171681879-1C1681879-541681949-001681949-541EL04052XLEL04XLHSTNN-IB3RHSTNN-UB3RTPN-C102 các model HP Envy 4-1105TUEnvy 4-1105TXEnvy 4-1106TUEnvy 4-1106TXEnvy 4-1107TUEnvy 4-1108TUEnvy 4-1109TUEnvy 4-1109TXEnvy 4-1101TUEnvy 4-1102TUEnvy 4-1102XXEnvy 4-1107TXEnvy 4-1108TX
680.000 VND
Pin HP Spectre X2 A001DX
Pin HP Spectre X2 12-A000 A001DX A001NG A001TU A002DX A002TU A003NG A003TU A004TU A005TU A006TU A007TU A008TU A009TU A010CA A010TU A011NR A011TU A012NR A012TU A013TU A014TU A015TU A016TU A017TU A018TU A019TU Series. 11.4V 42Wh PN: ML03XL 814277-005 ML03042XL 813999-1C1 814060-850 HSTNN-IB7D
760.000 VND
PIN HP Envy Spectre HSTNN-IB3V
PIN HP Envy Spectre XT XT 13-2000eg HSTNN-IB3V PN: HD04XL 685866-1B1 685866-171 14.8V 45Wh
850.000 VND
Pin HP ProBook 645 G2
Pin HP ProBook 640 HP ProBook 650 HP ProBook 655 ProBook 645 G2 HP ProBook 640 G2 ProBook 650 G2 ProBook 645 ProBook 655 G2 P/N: HP CI03XL HSTNN-UB6Q CI03 801554-001
650.000 VND
Pin HP Pavilion x2 10-j024tu
HP Pavilion X2 10 Pavilion x2 10-j025tu(K5C46PA) 10-n030ca 10-j014tu(K2N77PA) 10-n20no 10-j013tu(K2N76PA) 10-j024tu(K5C45PA) 10-n20ns P/N: 810749-2C1 810749-421 810985-005 DO02XL HSTNN-LB6Y HSTNN-DB7E TPN-I121 TPN-I122 Lưu ý: Pin này cáp có 2 loại 9 sợi và 7 sợi. Hai loại này không lắp được với nhau
600.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn