Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he

Bàn phím Sony VAIO PCG-71913L PCG71913L PCG-71914L PCG71914L keyboard

Bàn phím Sony VAIO PCG-71913L PCG71913L PCG-71914L PCG71914L PN: 148915721 148971361 AENE7U00020 148971311 AEHK1U00120 V116646A 1-489-708-11 148970811 9Z.N5CSQ.201 AEHK1U00110 NSK-SB2SQ. Bàn phím không bao gồm mặt nạ
Giá bán: 270.000 VNĐ
Chọn phương thức thanh toán mua sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến:
Google Twitter
Bàn phím Sony VAIO PCG-71913L
VAIO PCG-71811LVAIO PCG-71911LVAIO PCG-71912L
VAIO PCG-71913LVAIO PCG-71914LVAIO VPC-EH Series
VAIO VPC-EH11FXVAIO VPC-EH11FX/BVAIO VPC-EH11FX/L
VAIO VPC-EH11FX/PVAIO VPC-EH11FX/WVAIO VPC-EH12FX
VAIO VPC-EH12FX/BVAIO VPC-EH12FX/LVAIO VPC-EH12FX/P
VAIO VPC-EH12FX/WVAIO VPC-EH13FXVAIO VPC-EH13FX/B
VAIO VPC-EH13FX/LVAIO VPC-EH13FX/PVAIO VPC-EH13FX/W
VAIO VPC-EH14FMVAIO VPC-EH14FM/BVAIO VPC-EH14FM/L
VAIO VPC-EH14FM/PVAIO VPC-EH14FM/WVAIO VPC-EH15FX
VAIO VPC-EH15FX/BVAIO VPC-EH15FX/LVAIO VPC-EH15FX/P
VAIO VPC-EH15FX/WVAIO VPC-EH16FXVAIO VPC-EH16FX/B
VAIO VPC-EH16FX/LVAIO VPC-EH16FX/PVAIO VPC-EH16FX/W
VAIO VPC-EH17FXVAIO VPC-EH17FX/BVAIO VPC-EH17FX/L
VAIO VPC-EH17FX/PVAIO VPC-EH17FX/WVAIO VPC-EH18GM
VAIO VPC-EH18GM/BVAIO VPC-EH190XVAIO VPC-EH1AFX
VAIO VPC-EH1AFX/BVAIO VPC-EH1BFXVAIO VPC-EH1BFX/B
VAIO VPC-EH1CFXVAIO VPC-EH1CFX/BVAIO VPC-EH1DFX
VAIO VPC-EH1DFX/BVAIO VPC-EH1EGXVAIO VPC-EH1EGX/B
VAIO VPC-EH1FGXVAIO VPC-EH1FGX/BVAIO VPC-EH1GGX
VAIO VPC-EH22FXVAIO VPC-EH22FX/BVAIO VPC-EH22FX/L
VAIO VPC-EH22FX/PVAIO VPC-EH22FX/WVAIO VPC-EH23FX
VAIO VPC-EH23FX/BVAIO VPC-EH23FX/LVAIO VPC-EH23FX/P
VAIO VPC-EH23FX/WVAIO VPC-EH24FXVAIO VPC-EH24FX/B
VAIO VPC-EH24FX/LVAIO VPC-EH24FX/PVAIO VPC-EH24FX/W
VAIO VPC-EH25FMVAIO VPC-EH25FM/BVAIO VPC-EH25FM/L
VAIO VPC-EH25FM/PVAIO VPC-EH25FM/WVAIO VPC-EH27FX
VAIO VPC-EH27FX/BVAIO VPC-EH27FX/LVAIO VPC-EH27FX/P
VAIO VPC-EH27FX/WVAIO VPC-EH290XVAIO VPC-EH2AFX
VAIO VPC-EH2AFX/BVAIO VPC-EH2AFX/LVAIO VPC-EH2AFX/P
VAIO VPC-EH2AFX/WVAIO VPC-EH2BFXVAIO VPC-EH2BFX/B
VAIO VPC-EH2BFX/LVAIO VPC-EH2BFX/PVAIO VPC-EH2BFX/W
VAIO VPC-EH2CFXVAIO VPC-EH2CFX/BVAIO VPC-EH2CFX/L
VAIO VPC-EH2CFX/PVAIO VPC-EH2CFX/WVAIO VPC-EH2DFX
VAIO VPC-EH2DFX/BVAIO VPC-EH2EFXVAIO VPC-EH2EFX/B
VAIO VPC-EH2FGXVAIO VPC-EH2FGX/BVAIO VPC-EH2GGX
VAIO VPC-EH2GGX/BVAIO VPC-EH2HFXVAIO VPC-EH2HFXL
VAIO VPC-EH2HFXPVAIO VPC-EH2HFXWVAIO VPC-EH2IFX
VAIO VPC-EH2IFXBVAIO VPC-EH2IFXWVAIO VPC-EH2JFX
VAIO VPC-EH2JFX/BVAIO VPC-EH2JFX/WVAIO VPC-EH2KFX
VAIO VPC-EH2KFX/BVAIO VPC-EH2LGXVAIO VPC-EH2LGX/B


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá có thể thỏa thuận liền hệ 0912274496 hoặc 012345 58 666 khi mua số lượng

Sản phẩm cùng loại:

Bàn phím Sony VAIO SVE15111EA
Bàn phím Sony VAIO SVE15111EN SVE15111ENB SVE15111FDB SVE15112FXS SVE15113EG SVE15113EGB SVE15113EN SVE15113ENB
250.000 VND
Bàn phím Sony Vaio Vpc - eh25fm
Bàn phím Sony Vaio VPC-EH VPCEH PCG-71911L PCG-71912L PCG-71913L PCG-71914L VPC-EH190X VPC-EH2IFX VPC-EH22FX VPC-EH1AFX VPC-EH1BFX VPC-EH24FX VPC-EH25FM
220.000 VND
Bàn phím SONY VAIO PCG-5J1L
Bàn phím SONY VAIO PCG-5J1L PCG-5J2L PCG-5J3L PCG-5K1L PCG-5K2L PCG-5K3L
600.000 VND
Bàn phím Sony Vaio VGN-SR210J
Bàn phím Sony Vaio VGN-SR21MVGN-SR21RM VGN-SR29VN VGN-SR29XN VGN-SR2RVN VGN-SR3 VGN-SR31M VGN-SR37M VGN-SR39VN VGN-SR39XN VGN-SR4 VGN-SR41M VGN-SR46ZVGN-SR49VN VGN-SR49VT VGN-SR49XN VGN-SR4MR VGN-SR4VR VGN-SR5VGN-SR51MF VGN-SR51RF VGN-SR56XN VGN-SR57S VGN-SR57V VGN-SR57XVGN-SR59TG VGN-SR59VD VGN-SR59VG VGN-SR59XD VGN-SR59XG
200.000 VND
Bàn phím Sony Vaio PCG-61511L
Bàn phím Sony Vaio PCG-61511L PCG-61611L VPCEE25FX VPC-EE32FX VPC-EE41FX PN: 148915521 148915631 AENE7H00010 13M00340 9Z.N5CSQ.101 148927011 9Z.N5CSQ.101 NSK-SB0SQ
220.000 VND
Bàn phím Sony PCG-7181L
Bàn phím Sony VGN-NW120J VGN-NW120J/S VGN-NW130J VGN-NW130J/S VGN-NW135J VGN-NW135J/S VGN-NW150J VGN-NW150J/S VGN-NW160J VGN-NW160J/S VGN-NW180J VGN-NW180J/S VGN-NW 242F VGN-NW 242F /S VGN-NW 250F VGN-NW 250F /S VGN-NW 265F VGN-NW 270F VGN-NW 270F /S VGN-NW 275F VGN-NW 275F /S,VGN-NW 280F VGN-NW 280F /S PN: 9J.N0U82.B01 148738321
190.000 VND
Bàn phím Sony PCG-81311L
Bàn phím Sony PN: 1-489-527-41 148952741 9Z. N6BF. A01 Models PCG-81312L VPC-F213FX VPC-F213FX/BI VPC-F215FX VPC-F215FX/BI VPC-F2190X VPC-F21AFX VPC-F21AFX/BI VPC-F221FX
280.000 VND
Bàn phím Sony PCG-71211L
Bàn phím Sony có PN: 148793221 1-487-932-21 A-1766-426-A A1766426A MP-09L23US-8861 550102M05-515-G 148792821 1-487-928-21 A-1766-425-A A1766425A MP-09L23US-886 550102M06-515-G
200.000 VND
Bàn phím SONY VAIO PCG3GJP
Bàn phím tháo máy SONY VAIO PCG3GJP CS21 CS11 CS31 PCG 3G2M VGN-CS Series PN: AEGD2Y00010 148701322 148701522 AEGD2U00030
550.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn