Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Màn Hình Laptop MSI CR460 14in
DÙNG THAY THẾ CHO LAPTOP MSI CR460 14" HD LED LCD SCREEN
880.000 VND
Màn Hình Laptop ASUS X551 X551C X551CA New 15.6” HD 1366x768
Thay Thế cho các loại máy Asus ASUS X551 X551C X551CA New 15.6” HD 1366x768
900.000 VND
màn hình Compaq Presario LCD C700  C300 C500
COMPAQ PRESARIO LCD (Màn hình ) C300 C500 C700 15.4inch WGXA LCD SCREEN
700.000 VND
Màn hình lenovo G450

LENOVO G450 LAPTOP LCD SCREEN 14.0" WXGA HD LED

Màn hình lenovo G450

880.000 VND
Màn hình LCD 12.1'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 12.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

900.000 VND
Màn hình LCD 13.1'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 13.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.050.000 VND
Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, For SONY VGN-SZ

Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, For SONY VGN-SZ, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new

1.050.000 VND
Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.050.000 VND
Màn hình LCD 14.0'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 14.0'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

966.000 VND
Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

650.000 VND
Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1440x900dpi

Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

660.000 VND
Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi, 2 cao áp

Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi, 2 cao áp, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

700.000 VND
Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

700.000 VND
Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1440x900dpi

Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.350.000 VND
Màn hình LCD 15.6'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 15.6'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

860.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn