Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Màn hình LCD 16.0'', Wide. 1280x768dpi

Màn hình LCD 16.0'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.450.000 VND
Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1440x768dpi

Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1440x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.350.000 VND
Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-FW

Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-FW, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new

1.380.000 VND
Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi

Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.380.000 VND
Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1900x1440dpi

Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1900x1440dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.350.000 VND
Màn hình LCD 17.0'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD

Màn hình LCD 17.0'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.402.000 VND
Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-AR

Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-AR, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new

1.150.000 VND
Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi

Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

1.000.000 VND
Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1600x1200dpi

Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1600x1200dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

2.884.000 VND
Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1900x1440dpi

Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1900x1440dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

3.296.000 VND
Màn hình LCD 18.4'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD

Màn hình LCD 18.4'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….

3.502.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn