Danh mục
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Bàn phím laptop Samsung R718 NP-R718 R720 NP-R720 R728 NP-R728 R730 NP-R730 Keyboard
Competibale Models: Samsung R720 NP-R720 R730 NP-R730 R718 NP-R718 R728 NP-R728 Series
350.000 VND
Bàn phím laptop SAMSUNG R410 R460 R408 R458 R403 R453 NP-R410 NP-R410Y Keyboard
Bàn phim thay cho các model: Samsung R410 R460 R408 R458 R403 R453 NP-R410 NP-R410Y Series PN: HV072260BK
120.000 VND
Bàn phím laptop Samsung NP300E5C NP300V5A NP305V5A 300E5A 305E5A NP300E5A NP305E5A 300V5A keyboard
Bàn phím thay cho Samsung NP300E5C-A01US NP300E5C-A02US NP300E5C-A03US NP300V5A NP305V5A 300E5A 305E5A NP300E5A NP305E5A 300V5A
160.000 VND
Bàn phím laptop Samsung NP300V3A NP300E3A 300V3A 300E3A 305V4A 305E4A NP300E4A NP300V4A keyboard
Bàn phím thay cho Samsung NP300V3A NP300E3A 300V3A 300E3A 305V4A 305E4A NP300E4A NP300V4A series notebook keyboard
180.000 VND
ban phim keyboard laptop Samsung X520 Keyboard
Thay tháo lắp cho dòng may laptop Samsung X520 Keyboard
140.000 VND
ban phim SAMSUNG NP X128 X128 Keyboard
thay tháo lắp cho dòng máy laptop SAMSUNG NP X128 X128 Keyboard
190.000 VND
ban phim laptop Samsung keyboard NP R525 NP R530 NP R540 NP R528 NP R538 NP R523 r620
thay tháo lắp cho dòng máy laptop Samsung keyboard NP R525 NP R530 NP R540 NP R528 NP R538 NP R523 r620
180.000 VND
 keyboard laptop samsung Samsung R467 R468 R470 R480 R430 R440 R420 R428 R429 R418
Thay tháo lắp Bàn phím keyboard laptop samsung Samsung R467 R468 R470 R480 R430 R440 R420 R428 R429 R418
140.000 VND
Ban phim Laptop SAMSUNG 300E4A 300V4A NP300E4A NP300V4A NP 300 Keyboard
Thay tháo lắp cho dong máy Laptop SAMSUNG 300E4A 300V4A NP300E4A NP300V4A NP 300 Keyboard
140.000 VND
ban phim laptop Samsung NP R522 NP R520 R520 R522 R522H keyboard
Thay tháo lắp cho dòng máy laptop Samsung NP R522 NP R520 R520 R522 R522H keyboard
140.000 VND
ban phim netbook keyboard laptop SAMSUNG NC110 NC 110 NC110 A01 NC110 A04 NC110  nc 108
Thay tháo lắp cho dòng máy keyboard laptop SAMSUNG NC110 NC 110 NC110 A01 NC110 A04 NC110 nc 108
470.000 VND
Bàn phím netbook Samsung N108 NP-NC10 ND10 N110 N130 N-130 N140 NC310 keyboard
Samsung NP-NC10 ND10 N110 N130 N140 series keyboard
140.000 VND
Bàn phím laptop Samsung R409
Bàn phím laptop Samsung R409 RV411 RC410 RV415 RV420
220.000 VND
Bàn phím Samsung R60 R70 R510 R560 P510 P560 R508 R505 R58
Russian keyboard for Samsung R60 R70 R510 R560 P510 P560 NEW for SAMSUNG R508 R510 R505 R58 R60 R70 keyboard US New Laptop keyboard for samsung R510 R60 R560 R70 P560 P510 US Samsung R510 R560 P510 P560 R60 R70 Russian Keyboard New RU keyboard for samsung R510 R60 R560 R70 P560 P510 For New samsung R510 R60 R70 R560 keyboard Black RU
220.000 VND
Bàn phím SAMSUNG R420 R428 R429 R439 R470 keyboard SAMSUNG R420 R428 R429 R439 R470
Bàn phím thay cho máy SAMSUNG R439 R428 R430 R440 R467 R468 R470 R480 RV410 RV408
140.000 VND
ban phim-Keyboard Sam Sung Cen X5, X10

Dùng cho các máy Sam Sung Cen X5, X10(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

150.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung N120

Dùng cho các máy Sam Sung N120(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

150.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung N148, N150, N158, NB20, NB30
Dùng cho các máy Sam Sung N128 N140 N143 N145 N148 N150 N158 NB20 NB30
180.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung N210, N220

Dùng cho các máy Sam Sung N210, N220(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

140.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung P30, P40, P41

cho các máy SamSung P30, P40, P41, (thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

140.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung Q20, Q30, Q35

Dùng cho các máy SamSung Q20, Q30, Q35,(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

150.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung Q45, Q70

Dùng cho các máy SamSung Q45, Q70,(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

140.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung R40, R60
Dùng cho các máy SamSung R40, R60(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường
150.000 VND
ban phim-Keyboard SamSung R408, 410, R453, R458

Dùng cho các máy R408, 410, R453, R458(thuộc series bàn phím khá hiếm và khó tìm trên thị trường)

150.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn