Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he

Pin HP 776622-001 746641-001 740715-001 728460-001 LA04 OA03 LA04DF OA04 TPN-Q130 TPN-Q132 752237-001 350 G1 250 G3 Battery

PN: 888182064801 888793070383 F3B96AA F3B96AA ABB HSTNN-IB6R HSTNN-LB5S HSTNN-LB5Y HSTNN-UB5M HSTNN-UB5N HSTNN-Y5BV HSTNN-YB5M J1V00AA LA04 LA04041-CL LA04041DF-CL LA04DF OA03 OA04 TPN-Q129 TPN-Q130 TPN-Q131 TPN-Q132
Giá bán: 500.000 VNĐ
Chọn phương thức thanh toán mua sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến:
Twitter
Pin HP 350 G1 250 G3 248 G1 Series HP 340 G1 Series HP 350 Series HP 14-Y 15-F LA03 LA04 Series HP Pavilion 14 TouchSmart Series 15 TouchSmart Series
Pin HP 350 G1
HP CQ14 CQ15 SeriesHP 240 G2 SeriesHP 340 G1 SeriesHP 250 G2 SeriesHP 255 G2 SeriesHP 14-D SeriesHP 14-D002 14-D002TXHP 14-D003 14-D003TX HP 14-D004 14-D004AU 14-D004AX 14-D004TU 14-D004TXHP 14-D005 14-D005AU 14-D005TXHP 14-D006 14-D006LA 14-D006TU 14-D006TXHP 14-D007 14-D007AX 14-D007LA 14-D007TXHP 14-D008 14-D008AX 14-D008TU 14-D008TXHP 14-D009 14-D009TU 14-D009TXHP 14-D010 14-D010AU 14-D010TUHP 14-D011 14-D011TXHP 14-D012 14-D012AU 14-D012TUHP 14-D013 14-D013AU 14-D013TUHP 14-D014 14-D014AU 14-D014TU 14-D014TXHP 14-D015 14-D015AU 14-D015TUHP 14-D016 14-D016TU 14-D016TXHP 14-D017 14-D017AU 14-D017TU 14-D017TXHP 14-D019 14-D019AUHP 14-D020 14-D020LAHP 14-D021 14-D021LA 14-D021TUHP 14-D022 14-D022LAHP 14-D023 14-D023LAHP 14-D026 14-D026LAHP 14-D027 14-D027BRHP 14-D028 14-D028BRHP 14-D030 14-D030BRHP 14-D031 14-D031LAHP 14-D032 14-D032LA 14-D032TUHP 14-D034 14-D034LA 14-D034TUHP 14-D035 14-D035TuHP 14-D036 14-D036LA 14-D036TUHP 14-D037 14-D037TU BatteryHP 14-D039 14-D039TuHP 14-D040 14-D040LA 14-D040TUHP 14-D043 14-D043LAHP 14-D044 14-D044TUHP 14-D046 14-D046TUHP 14-D049 14-D049TUHP 14-D050 14-D050TUHP 14-D051 14-D051TUHP 14-D052 14-D052TuHP 14-D054 14-D054TuHP 14-D057 14-D057TuHP 14-D058 14-D058TuHP 14-D101 14-D101AU 14-D101TX HP 14-D102 14-D102TXHP 14-D103 14-D103TXHP 14-D104 14-D104TXHP 14-D105 14-D105TXHP 14-D106 14-D106TXHP 14T-R100HP 15-G SeriesHP 15-G000HP 15-G002 15-G002AU 15-G002AXHP 15-G004 15-G004AUHP 15-G005 15-G005AX HP 15-G005NA 15-G005NE 15-G005NGHP 15-G006 15-G006AU 15-G006ERHP 15-G006NE 15-G006NVHP 15-G006SL 15-G006SR HP 15-G007 15-G007DX 15-G007NA 15-G007SLHP 15-G008 15-G008AU 15-G008ER 15-G008SRHP 15-G009 15-G009AX HP 15-G010 15-G010DX 15-G010NRHP 15-G011 15-G011CA 15-G011NR 15-G011SQHP 15-G012 15-G012AX 15-G012DXHP 15-G013 15-G013CL 15-G013DXHP 15-G014 15-G014AU 15-G014DXHP 15-G015 15-G015AUHP 15-G018 15-G018DXHP 15-G019 15-G019WMHP 15-G020 15-G020DX 15-G020NRHP 15-G021 15-G021DS 15-G021NG 15-G021NRHP 15-G022 15-G022AU 15-G022DS 15-G022NAHP 15-G023 15-G023AU 15-G023CL 15-G023NEHP 15-G024 15-G024au 15-G024DS HP 15-G024NE 15-G024NRHP 15-G025 15-G025AU 15-G025DS HP 15-G025ER 15-G025NG 15-G025SRHP 15-G026 15-G026AU 15-G026SRHP 15-G027 15-G027AU 15-G027CA 15-G027NEHP 15-G028 15-G028CA 15-G028NGHP 15-G029 15-G029CA 15-G029WMHP 15-G030 15-G030AU 15-G030SOHP 15-G031 15-G031AU 15-G031CYHP 15-G031DS 15-G031NOHP 15-G032 15-G032CY 15-G032DS 15-G032NOHP 15-G033 15-G033AU 15-G033CYHP 15-G033DS 15-G033NOHP 15-G034 15-G034AU 15-G034CY 15-G034NOHP 15-G035 15-G035CY 15-G035WMHP 15-G036 15-G036AU 15-G036CY 15-G036DSHP 15-G037 15-G037CY 15-G037DSHP 15-G038 15-G038CYHP 15-G039 15-G039CA 15-G039DS 15-G039WMHP 15-G040 15-G040AU 15-G040CA 15-G040NRHP 15-G041 15-G041AU 15-G041CA 15-G041SOHP 15-G042 15-G042AU 15-G042CY 15-G042DSHP 15-G043 15-G043CYHP 15-G044 15-G044AUHP 15-G048 15-G048AU 15-G048CAHP 15-G049 15-G049AU 15-G049CAHP 15-G050 15-G050CA 15-G050NLHP 15-G051 15-G051NGHP 15-G052 15-G052NLHP 15-G053 15-G053NLHP 15-G054 15-G054NF 15-G054NLHP 15-G055 15-G055NLHP 15-G057 15-G057CF 15-G057NLHP 15-G058 15-G058NKHP 15-G059 15-G059WMHP 15-G060 15-G060CA 15-G060NRHP 15-G063 15-G063NRHP 15-G064 15-G064NF 15-G064NLHP 15-G065 15-G065NLHP 15-G066 15-G066NLHP 15-G067 15-G067CL 15-G067NRHP 15-G068 15-G068CA 15-G068CLHP 15-G069 15-G069CLHP 15-G070 15-G070NRHP 15-G071 15-G071NRHP 15-G072 15-G072NRHP 15-G073 15-G073NRHP 15-G074 15-G074NRHP 15-G075 15-G075NRHP 15-G077 15-G077NRHP 15-G078 15-G078NRHP 15-G079 15-G079NOHP 15-G080 15-G080NRHP 15-G081 15-G081ND 15-G081NRHP 15-G082 15-G082NO 15-G082NRHP 15-G083 15-G083NRHP 15-G085 15-G085ND 15-G085NRHP 15-G088 15-G088CAHP 15-G089 15-G089NDHP 15-G090 15-G090NO 15-G090NRHP 15-G091 15-G091SAHP 15-G092 15-G092NA 15-G092ND 15-G092SAHP 15-G093 15-G093SAHP 15-G094 15-G094NA 15-G094SAHP 15-G099 15-G099ER 15-G099NRHP 15-G099SM 15-G099SR 15-G099SUHP 15-G100 15-G100CAHP 15-G121 15-G121DSHP 15-G123 15-G123DSHP 15-G124 15-G124DSHP 15-G125 15-G125DSHP 15-G126 15-G126DSHP 15-G132 15-G132DSHP 15-G133 15-G133DSHP 15-G134 15-G134DSHP 15-G135 15-G135DSHP 15-G136 15-G136DSHP 15-G137 15-G137DSHP 15-G163 15-G163NRHP 15-G166 15-G166NRHP 15-G170 15-G170NRHP 15-G173 15-G173WMHP 15-G200 15-G200NA 15-G200NEHP 15-G200NG 15-G200NV 15-G200URHP 15-G201 15-G201AX 15-G201NX 15-G201NTHP 15-G202 15-G202NE 15-G202NG HP 15-G202NT 15-G202NM 15-G202URHP 15-G203 15-G203AX 15-G203NE 15-G203NLHP 15-G204 15-G204NE 15-G204NGHP 15-G204NV 15-G204URHP 15-G205 15-G205AUHP 15-G206 15-G206AU 15-G206AXHP 15-G207 15-G207AU 15-G207AXHP 15-G208 15-G208AU 15-G208NM 15-G208URHP 15-G209 15-G209AU 15-G209AXHP 15-G209NC 15-G209NL 15-G209NR HP 15-G210 15-G210AU 15-G210AXHP 15-G210NC 15-G210NL 15-G210NRHP 15-G211 15-G211AU 15-G211DX HP 15-G211LA 15-G211NFHP 15-G212 15-G212AU 15-G212DXHP 15-G212LA 15-G212NF 15-G212NL HP 15-G213 15-G213AU 15-G213LA 15-G213URHP 15-G214 15-G214AU 15-G214URHP 15-G215 15-G215AU 15-G215NFHP 15-G216 15-G216AU 15-G216NL HP 15-G217 15-G217NFHP 15-G218 15-G218AUHP 15-G219 15-G219AU 15-G219NLHP 15-G220 15-G220CA 15-G220NRHP 15-G221 15-G221AU 15-G221CAHP 15-G222 15-G222AU 15-G222CAHP 15-G223 15-G223AU 15-G223NG 15-G223NLHP 15-G224 15-G224NG 15-G224NLHP 15-G225 15-G225AU 15-G225NFHP 15-G226 15-G226NF 15-G226NLHP 15-G227 15-G227AU 15-G227CAHP 15-G227DS 15-G227WMHP 15-G228 15-G228DS 15-G228NFHP 15-G229 15-G229AX 15-G229DSHP 15-G229NF 15-G229URHP 15-G230 15-G230DS 15-G230ND 15-G230NGHP 15-R SeriesHP 15-R000HP 15-R001 15-R001NA 15-R001NE HP 15-R001SI 15-R001TUHP 15-R002 15-R002NE 15-R002SEHP 15-R002SX 15-R002TU 15-R002TXHP 15-R003 15-R003NE 15-R003SEHP 15-R003TU 15-R00TXHP 15-R004 15-R004NA 15-R004NEHP 15-R005 15-R005NA 15-R005NEHP 15-R005SI 15-R005TXHP 15-R006 15-R006TU 15-R006TXHP 15-R007 15-R007TU 15-R007TXHP 15-R008 15-R008NA 15-R008NE 15-R008TXHP 15-R009 15-R009TU 15-R009TXHP 15-R010 15-R010NC 15-R010NXHP 15-R010SI 15-R010TUHP 15-R011 15-R011DX 15-R011TXHP 15-R012 15-R012NA 15-R012NEHP 15-R012TU 15-R012TXHP 15-R013 15-R013CA 15-R013TU 15-R013TXHP 15-R014 15-R014TU 15-R014TXHP 15-R015 15-R015DX 15-R015TUHP 15-R016 15-R016NE 15-R016TUHP 15-R017 15-R017DX 15-R017NE 15-R017TUHP 15-R018 15-R018DX 15-R018NA 15-R018TUHP 15-R019 15-R019NX 15-R019TUHP 15-R020 15-R020NA 15-R020NEHP 15-R020NX 15-R020TUHP 15-R021 15-R021NE 15-R021NSHP 15-R021NX 15-R021TUHP 15-R022 15-R022TU 15-R022TXHP 15-R023 15-R023NA 15-R023TX 15-R023WMHP 15-R024 15-R024NA 15-R024NK 15-R024NSHP 15-R024TU 15-R024TXHP 15-R025 15-R025NA 15-R025NSHP 15-R025NX 15-R025SVHP 15-R026 15-R026NA 15-R026NK HP 15-R026NX 15-R026TXHP 15-R027 15-R027NA 15-R027NX 15-R027TXHP 15-R028 15-R028TU 15-R028TX HP 15-R029 15-R029WMHP 15-R030 15-R030NA 15-R030NR 15-R030WMHP 15-R031 15-R031DS HP 15-R031NA 15-R031NE 15-R031SIHP 15-R032 15-R032DS 15-R032NXHP 15-R032TU 15-T032TXHP 15-R033 15-R033CA 15-R033DSHP 15-R033NA 15-R033TXHP 15-R034 15-R034CA 15-R034DSHP 15-R034NA 15-R034NG 15-R034NX 15-R034SVHP 15-R035 15-R035DS 15-R035TUHP 15-R036 15-R036DS 15-R036TUHP 15-R038 15-R038CA 15-R038TUHP 15-R039 15-R039CA 15-R039NFHP 15-R039TU 15-R039TX 15-R039WMHP 15-R040 15-R040NA 15-R040NFHP 15-R040SM 15-R040TU 15-R040TXHP 15-R041 15-R041NG 15-R041SM 15-R041SRHP 15-R041TU 15-R041TXHP 15-R042 15-R042SH 15-R042SMHP 15-R042TU 15-R042TXHP 15-R050 SeriesHP 15-R060 SeriesHP 15-R070 SeriesHP 15-R080 SeriesHP 15-R090 SeriesHP 15-R100 SeriesHP 15-R110 SeriesHP 15-R120 SeriesHP 15-R130 SeriesHP 15-R131 15-R131WMHP 15-R132 15-R132WMHP 15-R136 15-R136WMHP 15-R137 15-R137WMHP 15-R140 SeriesHP 15-R150 SeriesHP 15-R160 SeriesHP 15-R170 SeriesHP 15-R180 SeriesHP 15-R190 SeriesHP 15-R200 SeriesHP 15-R210 SeriesHP 15-R220 SeriesHP 15-R230 SeriesHP 15-R240 SeriesHP 15-R250 SeriesHP 15-R260 SeriesHP 15-R270 SeriesHP 15-R280 SeriesHP 15Z-G100 CTOHP 15-G 15-G000 SeriesHP 15-G001 15-G002 15-G003 15-G004 15-G005HP 15-G006 15-G007 15-G008 15-G009 15-G010HP 15-G011 HP 15-G012 15-G012AX 15-G012DXHP 15-G013 15-G014 15-G015HP 15-G018 15-G019 HP 15-G020 15-G021 15-G022 15-G023 15-G024HP 15-G025 15-G026 15-G027 15-G028 15-G029HP 15-G030 15-G031 15-G032 15-G033 15-G034HP 15-G035 15-G036 15-G037 15-G038 15-G039 HP 15-G040 15-G041 15-G042 15-G043 15-G044HP 15-G047 15-G048 15-G049HP 15-G050 15-G051 15-G052 15-G053 15-G054HP 15-G055 15-G057 15-G058 15-G059HP 15-G060 15-G063 15-G064 15-G065 15-G066HP 15-G067 15-G068 15-G069HP 15-G070 15-G071 15-G072 15-G073 15-G074HP 15-G075 15-G077 15-G078 15-G079HP 15-G080 15-G081 15-G082 15-G083 15-G085HP 15-G088 15-G089HP 15-G090 15-G091 15-G092 HP 15-G093 15-G094 15-G099 HP 15-G100HP Compaq 15-A SeriesHP Compaq 15-A001 15-A001EF 15-A001TU 15-A001SFHP Compaq 15-A002 15-A003 15-A006 15-A007HP Compaq 15-A010 15-A013 15-A019 HP Compaq 15-A020 15-A020EB 15-A020SB HP Compaq 15-A024 15-A026HP Compaq 15-A052 15-A054HP Compaq 15-A084HP Compaq 15-H 15-H000 SeriesHP Compaq 15-H001 15-H002 15-H003 15-H004 HP Compaq 15-H005 15-H006 15-H007 15-H008HP Compaq 15-H010 15-H011 15-H013 15-H015HP Compaq 15-H019HP Compaq 15-H020 15-H023 15-H024HP Compaq 15-H033 15-H038 15-H039HP Compaq 15-H040 15-H041 15-H049HP Compaq 15-H050 15-H051 15-H052 15-H053HP Compaq 15-H054 15-H055 15-H056 15-H057HP Compaq 15-H090 15-H092 15-H093HP Compaq 15-S SeriesHP Compaq 15-S101 15-S101NA 15-S101TUHP Compaq 15-S102 15-S103 15-S104 15-S105HP Compaq 15-S106 15-S106NF 15-S106TUHP Compaq 15-S107 15-S108 15-S109HP Compaq 15-S111HP Compaq 15-S120 15-S122HP Pavilion 15-N 15-N000 SeriesHP Pavilion 15-N001 15-N002 15-N003 15-N004 15-N005HP Pavilion 15-N006 15-N007 15-N008 15-N009HP Pavilion 15-N010 15-N011 15-N012 15-N013 15-N014HP Pavilion 15-N015 15-N016 15-N017 15-N018 15-N019HP Pavilion 15-N020 15-N021 15-N022 15-N023 15-N024HP Pavilion 15-N025 15-N026 15-N027 15-N028 15-N029HP Pavilion 15-N030 15-N031 15-N032 15-N033 15-N034HP Pavilion 15-N035 15-N036 15-N037 15-N038 15-N039HP Pavilion 15-N040 15-N041 15-N042 15-N043 15-N044HP Pavilion 15-N045 15-N046 15-N047 15-N048 15-N049HP Pavilion 15-N050 15-N051 15-N052 15-N053 15-N054HP Pavilion 15-N055 15-N056 15-N057 15-N058 15-N059HP Pavilion 15-N060 15-N061 15-N062 15-N063 15-N064HP Pavilion 15-N065 15-N066 HP Pavilion 15-N067 15-N067CA 15-N067NR 15-N067SG 15-N067SR HP Pavilion 15-N068 15-N069HP Pavilion 15-N070 15-N071 15-N072 15-N073 15-N074HP Pavilion 15-N075 15-N076 15-N077 15-N078 15-N079HP Pavilion 15-N080 15-N081 15-N082 15-N083 15-N084HP Pavilion 15-N085 15-N086 15-N087 15-N088 15-N089HP Pavilion 15-N090 15-N091 15-N092 15-N093 15-N094HP Pavilion 15-N095 15-N096 15-N097 15-N098 HP Pavilion 15-N100HP Pavilion 15-N200 15-N201 15-N202 15-N203 15-N204HP Pavilion 15-N205 15-N206 15-N207 15-N208 15-N209HP Pavilion 15-N210 15-N211 15-N212 15-N213 15-N214HP Pavilion 15-N215 15-N216 15-N217 15-N218 15-N219HP Pavilion 15-N220 15-N221 15-N222 15-N223 15-N224HP Pavilion 15-N225 15-N226 15-N227 15-N228 15-N229HP Pavilion 15-N230 15-N231 15-N232 15-N233 15-N234HP Pavilion 15-N235 15-N236 15-N237 15-N238 15-N239HP Pavilion 15-N240 15-N241 15-N242 15-N243 15-N244HP Pavilion 15-N245 15-N246 15-N247 15-N248 15-N249HP Pavilion 15-N250 15-N251 15-N252 15-N253 15-N254HP Pavilion 15-N255 15-N256 15-N257 15-N258 15-N259HP Pavilion 15-N260 15-N261 15-N262 15-N263 15-N264 HP Pavilion 15-N265 15-N266 15-N267 15-N268 15-N269HP Pavilion 15-N270 15-N271 15-N272 15-N273 15-N274HP Pavilion 15-N275 15-N276 15-N277 15-N278 15-N279HP Pavilion 15-N280 15-N281 15-N282 15-N284 15-N285HP Pavilion 15-N286 15-N287 15-N288 15-N289HP Pavilion 15-N290 15-N291 15-N292 15-N293HP Pavilion 15-N295 15-N297 15-N298 15-N299HP Pavilion 15-N300 15-N303 15-N308 Battery
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá có thể thỏa thuận liền hệ 0912274496 hoặc 0834558666 khi mua số lượng.
Cửa hàng tại: Số 28 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (cổng sau Đại Học Xây Dựng Hà Nội)

Sản phẩm cùng loại:

Pin P3V15PA
Pin HP 240 G4 HP 245 G4 HP 250 G4 HP 255 G4 Pavilion 14-ac0XX Pavilion 14-ac1xx Pavilion 14-af0XX Pavilion 14g-ad1XX Pavilion 14q-aj1XX Pavilion 15-ac0XX Pavilion 15-af0XX Pavilion 15g-ad0XX Pavilion 15q-aj0XX . Pin Zin giá cao hơn
350.000 VND
Pin HP 15-ac145tu
PN: HS03 HS04 807956-001 807957-001 807611-131 807611-141 807611-421 807611-831 807612-131 807612-141 807612-421 807612-831 HSTNN-LB6V HS04041-CL HSTNN-LB6U HS03031-CL. Pin Zin giá cao hơn
350.000 VND
Pin HP EliteBook Folio 1040 g1
Pin laptop HP EliteBook Folio 1020 g1 1040 g1 1040 g2 PN: :BR04XL BO04XL 760505-005 765605-005 HSTNN-DB6M HSTNN-I26C HSTNN-I28C 7.6V,36Wh
690.000 VND
Pin HP X360 15-BL002XX
Pin HP x360 15-b 15-bl000 15-bl000na 15-bl000ng 15-bl001na 15-bl001ng 15-bl002xx 15-bl030ng 15-bl031ng 15-bl050na 15-bl050sa 15-bl051na 15-bl051sa 15-bl075nr 15t-bl100 Z6K96EA Z6K97EA Z6K99EA Z6L00EA Z6L01EA Z6L02EA 9.2WH 11.55V
1.200.000 VND
Pin HP ProBook 440 G0
Pin HP ProBook 440 G0 450 G0 455 G1 470 G0 440 445 455 470 445 G0 455 G0 440 G1 445 G1 450 G1 470 G1 PN: FP06 FP09 47WH
600.000 VND
Pin HP Envy 4-1101TU
PIn 3400mAh 4 cells PN tương tích: 681879-121681879-171681879-1C1681879-541681949-001681949-541EL04052XLEL04XLHSTNN-IB3RHSTNN-UB3RTPN-C102 các model HP Envy 4-1105TUEnvy 4-1105TXEnvy 4-1106TUEnvy 4-1106TXEnvy 4-1107TUEnvy 4-1108TUEnvy 4-1109TUEnvy 4-1109TXEnvy 4-1101TUEnvy 4-1102TUEnvy 4-1102XXEnvy 4-1107TXEnvy 4-1108TX
680.000 VND
Pin HP Spectre X2 A001DX
Pin HP Spectre X2 12-A000 A001DX A001NG A001TU A002DX A002TU A003NG A003TU A004TU A005TU A006TU A007TU A008TU A009TU A010CA A010TU A011NR A011TU A012NR A012TU A013TU A014TU A015TU A016TU A017TU A018TU A019TU Series. 11.4V 42Wh PN: ML03XL 814277-005 ML03042XL 813999-1C1 814060-850 HSTNN-IB7D
760.000 VND
PIN HP Envy Spectre HSTNN-IB3V
PIN HP Envy Spectre XT XT 13-2000eg HSTNN-IB3V PN: HD04XL 685866-1B1 685866-171 14.8V 45Wh
850.000 VND
Pin HP ProBook 645 G2
Pin HP ProBook 640 HP ProBook 650 HP ProBook 655 ProBook 645 G2 HP ProBook 640 G2 ProBook 650 G2 ProBook 645 ProBook 655 G2 P/N: HP CI03XL HSTNN-UB6Q CI03 801554-001
650.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn