Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he
Hosting Doanh Nghiệp GigaEXTREME
IBM System x3650 7979-G5A - Xeon Dual Core 5050 3.0GHz/ DDRam 10Gb/ HDD 73.4Gb raid 1
9.000.000 VND
Hosting Doanh Nghiệp GigaADVANCE
IBM System x3650 7979-G5A - Xeon Dual Core 5050 3.0GHz/ DDRam 10Gb/ HDD 73.4Gb raid 1
6.600.000 VND
Hosting Doanh Nghiệp GigaPLUS
IBM System x3650 7979-G5A - Xeon Dual Core 5050 3.0GHz/ DDRam 10Gb/ HDD 73.4Gb raid 1
4.200.000 VND
Hosting Doanh Nghiệp GigaMEDIUM
IBM System x3650 7979-G5A - Xeon Dual Core 5050 3.0GHz/ DDRam 10Gb/ HDD 73.4Gb raid 1
2.400.000 VND
Hosting Doanh Nghiệp GigaSTARTER
IBM System x3650 7979-G5A - Xeon Dual Core 5050 3.0GHz/ DDRam 10Gb/ HDD 73.4Gb raid 1
1.200.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Liên hệ qua Facebook
Chat facebookLiên hệ qua Zalo