Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he
sac-lap-Adapter SONY Output: 16Vol-4A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 16Vol-4A

165.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 16Vol-4A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 16Vol-4A. Original

515.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-2A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-2A, Original

1.009.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-3.9A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-3.9A, Original

515.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-3A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-3A

206.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-4.7A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-4.7A

140.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-4.7A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-4.7A, 70W, Original

140.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-4.7A, Original, Chữ Vaio nổi 90W

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-4.7A Original, Chữ Vaio nổi 90W

140.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-5.13A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-5.13A

309.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-6.15A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-6.15A

330.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.5Vol-7.7A
Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19.5Vol-7.7A
577.000 VND
sac-lap-Adapter SONY Output: 19.Vol-7.1A
Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz Output: 19Vol-7.1A
577.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Liên hệ qua Facebook
Chat facebookLiên hệ qua Zalo