Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he
sac  Adapter Apple MAC Macbook  A1181 A1184 A1185 A1278
Adapter Apple MAC Macbook A1181 A1184 A1185 A1278
600.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 16Vol-3.65A, chân nam châm

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 16Vol-3.65A chân nam châm

600.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 16Vol-3.65A, chân nam châm, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 16Vol-3.65A, chân nam châm, Original

600.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 18.5Vol-4.6A, chân nam châm, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 18.5Vol-4.6A, chân nam châm, Original

600.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 24.5Vol-2.65A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 24.5Vol-2.65A

240.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 24.5Vol-2.7A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 24.5Vol-2.7A

240.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 24Vol-1.875A

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 24Vol-1.875A

240.000 VND
Sạc Adapter APPLE Output: 24Vol-1.875A, Original

Adapter APPLE Output: 24Vol-1.875A, Original

Input: 100V - 240V ~ 50 - 60Hz
Output: 24Vol-1.875A, Original

800.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Liên hệ qua Facebook
Chat facebookLiên hệ qua Zalo