Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
    Hay goi theo so de lien he Hay goi theo so de lien he
Màn hình Toshiba Satellite L500D
Màn hình Toshiba Satellite L500D L750D L755D C650D-100 C650D-115 C850D-11Q C850-1HE 15.6 inch HD 1366x768 LED 40 pin PN B156XW02 V.2 HW:4A LP156WH4-TLC1 LP156WH4-TLA1
950.000 VND
Màn hình Toshiba SATELLITE PRO L740
Màn hình Toshiba SATELLITE L740 L740D PRO L740 14 inch HD 1366x768 LED
900.000 VND
Toshiba PORTEGE R930 LCD
Màn hình Toshiba PORTEGE R930 LCD SERIES 13.3 inch 1366x768 HD LED 40 pin PN: LP133WH2 (tl) (m4) LP133WH2 TLL4
1.350.000 VND
Cảm ứng TOSHIBA L15W-C L10W-C L10W-C TOUCH
Cảm ứng TOSHIBA L15W-C L10W-C L10W-C TOUCH
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng TOSHIBA L10W-C L15W-C L10W-C LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng TOSHIBA L10W-C L15W-C L10W-C LCD touchscreen
1.350.000 VND
Cảm ứng Toshiba P25W-C L25W touch
Cảm ứng Toshiba P25W-C L25W touch
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba P25W P25W-C L25W LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba P25W P25W-C L25W LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba P30W P35W L35 LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba P30W P35W L35 LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba L35 L35W-B LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba L35 L35W-B LCD touchscreen
1.350.000 VND
Cảm ứng Toshiba L40 LCD touchscreen
Cảm ứng Toshiba L40 LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba L40W-C L40DW-C LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba L40W-C L40DW-C LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba E45T-B E45T-B4106 FP-TPAY14113E LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba E45T-B E45T-B4106 FP-TPAY14113E LCD touchscreen
1.350.000 VND
Cảm ứng Toshiba S40T-A L40-A touchscreen
Cảm ứng Toshiba S40T-A L40-A touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba E40T-A LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba E40T-A LCD touchscreen
1.350.000 VND
 Màn hình cảm ứng Toshiba S40T-A LCD touchscreen
 Màn hình cảm ứng Toshiba S40T-A LCD touchscreen
1.350.000 VND
Cảm ứng Toshiba L40T-A LCD touchscreen
Cảm ứng Toshiba L40T-A LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba U40T-A L40T-A LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba U40T-A L40T-A LCD touchscreen
1.350.000 VND
Cảm ứng Toshiba L55T-B S55T-B C55T-B LCD touchscreen
Cảm ứng Toshiba L55T-B S55T-B C55T-B LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba  P55W-B P55W-B5162 LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba P55W-B P55W-B5162 LCD touchscreen
5.550.000 VND
Cảm ứng laptop Toshiba p50t-a p55t touchscreen
Cảm ứng laptop Toshiba p50t-a p55t touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba Satellite S55T-A S55T-A5389 LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba Satellite S55T-A S55T-A5389 LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba C55T-B L55T-B S55T-B LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba C55T-B L55T-B S55T-B LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba  L55T-A5290 L55DT LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba L55T-A5290 L55DT LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng Toshiba C50T-A C55T-A C55DT-A LCD touchscreen
Màn hình cảm ứng Toshiba C50T-A C55T-A C55DT-A LCD touchscreen
1.350.000 VND
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba P55, P55T-A ,P55W, S55T-A
Màn hình cảm ứng laptop Toshiba P55, P55T-A ,P55W, S55T-A
1.350.000 VND
man hinh  laptop toshiba A200 A205 A210 A215 M200 M205 M336 M352
Thay thế cho dòng máy Toshiba Satellite A135 A130 A105 A100 A120 A70 A80 A135 A130 A105 A100 A120 A70 A80 A200 A205 A210 A215 M200 M205 M336 M352
650.000 VND
man hinh Toshiba Satellite C650 C655 C660  C660D  C665 L650 L655 L670 L750 L770
Màn hình laptop Toshiba Satellite C650 C655 C660 C660D C665 L650 L655 L670 L750 L770 L500 L700 l755 15.6 inch HD 1366x768 CCFL 1-Bulb 30 pin. Loại LED 40 pin giá cao hơn
800.000 VND
man hinh  Toshiba Qosmio X500 X505 F60 Q890 Q879 Q870 Q875 Q832 Q830 Q865 Q862 Q801 G55 Q802
Thay thế cho dòng máy Toshiba Qosmio X500 X505 F60 Q890 Q879 Q870 Q875 Q832 Q830 Q865 Q862 Q801 G55 Q802 P500
650.000 VND
man hinh laptop Toshiba Satellite T110 T115 T110D T115D NB200 NB255 NB30
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba Satellite T110 T115 T110D T115D NB200 NB255 NB305
880.000 VND
man hinh laptop Toshiba NB100-10Y NB100-111 NB100-11B keyboard Toshiba NB100-10Y NB100-111 NB100-11B
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba NB100-10Y NB100-111 NB100-11B keyboard Toshiba NB100-10Y NB100-111 NB100-11B
260.000 VND
man hinh laptop A10 A15 A20 A25 A40 A50 A55 M30 M30x M40 M40x M45 M50 M55 M70 M75 1400 A30 A85 A135 A40
Thay thế cho dong máy laptop Toshiba Satellite M30 M30x M40 M40x M45 M50 M55 M70 M75 1400 A30 A85 A135 A40 M115 M35X 1415 A10 A15 M10 A10 A15 A20 A25 A40 A50 A55
650.000 VND
man hinh laptop laptop Toshiba A300 A300D A305 A305D L300 L305 L305D M300
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba A300 A300D A305 A305D L300 L305 L305D M300
650.000 VND
man hinh laptop laptop Toshiba M500 M501 M502 M503 M505 M506
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba M500 M501 M502 M503 M505 M506
850.000 VND
man hinh Laptop TOSHIBA Satellite A350 A355 A355D L450D L455 L455D L450
Thay thế cho dòng máy Laptop TOSHIBA Satellite A350 A355 A355D L450D L455 L455D L450
950.000 VND
man hinh laptop laptop Toshiba Portege M700 M750 M780
Thay thê cho dòng máy laptop Toshiba Portege M700 M750 M780
1.200.000 VND
man hinh Laptop Toshiba L505 P305 L350 L350D L355 L555 L550 P500 P505
Thay thế cho dòng máy Laptop Toshiba L505 P305 L350 L350D L355 L555 L550 P500 P505 LED Resolution: 1366 x 768, WXGA, Widescreen Type: LED, TFT Active Matrix Screen Size:15.6
850.000 VND
man hinh Toshiba Satellite A500 A505 A505D
Màn Toshiba Satellite A500 A505 A505D A505-S6025 16 inch HD 1366x768 30 pin CCFL. Lưu ý màn Toshiba SATELLITE A505 SERIES có một số mã dùng màn LED 40 pin
1.450.000 VND
man hinh Laptop Toshiba NB250 NB255 NB300 NB300 NB301 NB302 NB3​03 NB305
Thay thế cho dong máy laptop Toshiba NB250 NB255 NB300 NB301 NB302 NB303 NB305 NB520 NB500 NB550D NB505
780.000 VND
man hinh laptop Toshiba Satellite L635 L630 LCD
thay thế cho dòng máy laptop Toshiba Satellite L635 L630 LCD
880.000 VND
man hinh laptop TOSHIBA Satellite L645 L645D L640 L640D LCD
thya thế cho dòng máy laptop TOSHIBA Satellite L645 L645D L640 L640D L640 L645 L645D C600 C640 C645 C645D LCD
800.000 VND
man hinh laptop Toshiba Satellite L775 L870 L870D L875 P770 P775 QOSMIO X770 X775 Q775 Q770
Thay thế cho dong máy laptop Toshiba Satellite L775 L870 L870D L875 P770 P775 QOSMIO X770 X775 Q775 Q770
850.000 VND
man hinh Laptop Toshiba satellite E100 E105
Thay thế cho dòng máy Laptop Toshiba satellite E100 E105
1.350.000 VND
man hinh laptop Toshiba Satellite P745 M640 M645
Thay thế cho dòng máy Toshiba Satellite P745 M640 M645
900.000 VND
man hinh  Laptop Toshiba Satellite P205 P200 X205 P205-S6297 P200D-1FW
Thay thế cho dòng máy Laptop Toshiba Satellite P205 P200 X205 P205-S6297 P200D-1FW P100 P105 M60 M65
1.400.000 VND
man hinh laptop Toshiba Portege R700 R705 R830 R835
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba Portege R700 R705 R830 R835 13.3 inch 1366x768 HD LED 40 pin PN: LP133WH2 (tl) (m4) LP133WH2 TLL4
1.350.000 VND
man hinh  Toshiba Satellite L310 L311 L312 L313 L315 L305 L322 L332
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba Satellite L310 L311 L312 L313 L315 L305 L322 L332
650.000 VND
man hinh laptop toshiba tx65
Thay thế cho dòng máy laptop Toshiba Dynabook TX/65C TX/65D TX65D TX65c
1.150.000 VND
man hinh laptop laptop Toshiba Satellite Pro C850 C850D C855 C855D C855-S5236 C855-S5214 C855-S5206 L855 L855D L855
Thay thế cho các dòng máy laptop Toshiba Satellite Pro C850 C850D C855 C855D C855-S5236 C855-S5214 C855-S5206 L855 L855D L855
800.000 VND
Gọi điện
Chat facebook Chat với ictgroup.vn
Chat facebook Chat với ictgroup.vn